WELCOME TO BISNISISTA | ONLINE STORE

Resi - PENGIRIMAN : KAMIS 24 JANUARI 2019

RESI PENGIRIMAN HARI KAMIS 24 JANUARI 2019
 
 
RESI BARANG PO 
 
133281-FITRIANI-JNE=021800004581519
133621-YUNI ARIYATIN-JNE=021800004634219
133915-RAHMATIA-JNE=021800004614619
133972-TRISANAH-JNE=021800004564619
134008-FATIA RAHMATU-JNE=021800004632419
134056-SARI ANI-JNE=021800004623519
134296-AGUSTINA HARYATI-JNE=021800004535219
134306-WINDA-JNE=021800004597719
134307-RIZKA OLIVIA-JNE=021800004616419
134311-SISKA WAHYU-JNE=021800004577119
134320-ARBAINAH-JNE=021800004561919
134329-THIO-JNE=021800004619119
134336-AI WINDA-JNE=021800004620819
134368-DEWIMASRUROH-JNE=021800004628019
134514-ENDANG RIYANI-JNE=021800004583319
134567-WINDA YULIANA-JNE=021800004572619
134574-TRI ASTUTI-JNE=021800004630619
134592-MMA CHIKA-JNE=021800004559319
134594-ST NUR LAELA-JNE=021800004575319
134602-NILA-JNE=021800004560019
134686-NURILAH-JNE=021800004565519
134697-NURMIATI BATUBARA-JNE=021800004562819
134716-EVA-JNE=021800004631519
134723-FUAH-JNE=021800004566419
134729-ISNI LARASWATI-JNE=021800004618219
134736-YUTI WAHYUNI-JNE=021800004635119
134756-BP.NURI SUSIANI-JNE=021800004587919
134760-DWI NURHAYATI-JNE=021800004567319
134771-MUSLIKA-JNE=021800004617319
134774-RINA KRISNA-JNE=021800004633319
134809-WIDYA SANDRA GENI-JNE=021800004627119
 
RESI BARANG READY STOK 
 
 
133621-YUNI ARIYATIN-JNE=021800004634219
133621-YUNI ARIYATIN-JNE=021800004634219
134487-RANI-JNE=021800004610019
134645-IBU MISNIATI-JNT=888089221250
134645-IBU MISNIATI-JNT=888089221250
134813-ST NUR LAELA-JNE=021800004625319
134817-DEWIKENZHA-JNE=021800004624419
134817-DEWIKENZHA-JNE=021800004624419
134838-OCHA-JNE=021800004626219
134844-SITI JULIANAH-JNE=021800004611919
134844-SITI JULIANAH-JNE=021800004611919
134844-SITI JULIANAH-JNE=021800004611919
134845-ALIMAH-JNE=021800004608419
134853-ASTRIANI-JNT=888089221270
134854-DWI WIDARNI-JNE=021800004609319
134858-DEWIKENZHA-JNE=021800003873419
134862-ANGGI ANGGRIANI-JNE=021800004580619
134863-IKA HENDRAWATI-JNE=021800004604819
134868-SITI UMI FARIDA-JNE=021800004615519
134868-SITI UMI FARIDA-JNE=021800004615519
134889-RAMLAH-JNE=021800004601119
134892-ADZKIA-JNE=021800004622619
134894-SADI/SARINI-JNE=021800004613719
134912-ADE UMRIYAH-JNE=BARANG KOSONG
134921-NI LUH SUSRAINI-JNE=021800004568219
134929-SRI RAHAYU-JNE=ALAMAT KURANG LENGKAP
134929-SRI RAHAYU-JNE=ALAMAT KURANG LENGKAP
134930-NIKE SELVIANA-JNE=021800001822019
134930-NIKE SELVIANA-JNE=021800001822019
134935-MAYA NURMALA-JNE=021800004020419
134937-NUR OKTAVIANI-JNE=021800004594019
134937-NUR OKTAVIANI-JNE=021800004594019
134938-NISRAWATI-JNE=021800004579919
134953-ENI SUMIATI-JNE=021800004621719
134955-QOYYIMAH-JNE=021800004558419
134958-SITI ROMLAH-JNE=021800004607519
134958-SITI ROMLAH-JNE=021800004607519
134960-DEWI-JNE=021800004576219
134961-TUTIK HERU WAHYUNI-JNE=021800004593119
134962-YULI NURIYANI-JNE=021800004606619
134968-FUAH-JNE=021800004591319
134976-NURWULA KUSMIATI-JNE=021800004578019
134981-EVA-JNE=021800004588819
134992-SITI RUKIYAH-JNE=021800004598619
135000-IDAYANI-JNE=021800004599519
135000-IDAYANI-JNE=021800004599519
135003-YUIANTI PANDRI-JNE=021800004589719
135003-YUIANTI PANDRI-JNE=021800003356019
135005-ASYLNA AMIR-JNE=021800003670919
135008-NURAISAH-JNE=021800004570819
135009-ENI SUMIATI-JNE=021800004603919
135019-LIA MULYAWATI-JNE=021800004602019
135031-SUCI MUYASSAROH-JNE=021800004585119
135031-SUCI MUYASSAROH-JNE=021800004585119
135033-MIA SUSANTI-JNE=021800004590419
135033-MIA SUSANTI-JNE=021800004590419