WELCOME TO BISNISISTA | ONLINE STORE

Resi - PENGIRIMAN : KAMIS 17 JANUARI 2019

RESI PENGIRIMAN HARI KAMIS 17 JANUARI 2019
 
 
RESI BARANG PO 
 
131802-ROHANA-JNE=021800003147419
132396-NARUASYAH-JNE=021800003229519
132406-ICHA-JNE=021800003160619
132421-SACEM-JNE=021800003166019
132528-IMAH KARDI-JNE=021800002238619
132695-NUR JANNAH-JNE=021800003209919
132725-MISTI-JNE=021800003249119
132953-DWI NINGSIH-JNT=888089201833
133005-SUPARIAH-JNT=888089201835
133019-YULIA EFA-JNE=021800003208019
133042-NURLISA-JNE=021800003243719
133066-RINI KURNIATI-JNE=021800002141219
133138-NUR CHASANAH-JNE=021800003202619
133181-NURUL SUNCAR-JNE=021800003195519
133191-LINA KARTIKA-JNE=021800003186619
133254-TRIYANTI-JNE=021800002279619
133298-IBU INDAH FEBRIYANTI-JNE=021800003190019
133348-TINA HAYATI-JNE=021800003185719
133383-BIDAN LENNY-JNE=021800003213319
133391-SHINTA LOVINA SARI-JNE=021800003230219
133395-NUR AINI-JNE=021800003188419
133406-NAVISA-JNE=021800001917619
 
RESI BARANG READY STOK
 
 
132368-SRI EDI JUNISAH-JNE=021800003264119
132368-SRI EDI JUNISAH-JNE=021800003264119
133132-FITRI DEMPLON-JNE=021800003222219
133132-FITRI DEMPLON-JNE=021800003222219
133165-EVE MARIA-JNE=021800003275819
133291-AAN SAEFUL ANWAR-JNE=021800003200819
133314-OLIV-JNE=DATA ITEM PESANAN HILANG
133325-MUTMAINAH-JNT=888089201831
133325-MUTMAINAH-JNT=888089201712
133326-YUNITA (BUNDA AIS )-JNE=021800003235719
133342-NUR HAMSAH-JNE=021800003177719
133354-AGEE-JNE=021800001973719
133361-DEVI YUNIA CITRA-JNE=021800003223119
133363-IBU LILI-JNE=021800003231119
133408-ELISS PURWANTII-JNE=021800003170419
133422-SITI ALIYAH-JNE=021800003217919
133430-NOVI MOLINA-JNE=021800003237519
133430-NOVI MOLINA-JNE=021800003237519
133432-INTAN-JNE=021800003227719
133434-TRIYANI-JNE=021800003224019
133437-VIVI ANJARIYANTI-JNE=021800003265019
133438-MAYA-JNE=021800003181119
133440-YULI NURIYANI-JNE=021800003206219
133447-IBU SRI IRA AISYAH-JNE=021800003163319
133448-ATIRAH ARIF-JNT=888089201834
133449-KARTIKA LINDA SARI-JNE=021800003308919
133451-DIANA-JNE=021800003216019
133452-ANA SISWANTI-JNE=021800002643519
133452-ANA SISWANTI-JNE=021800002643519
133452-ANA SISWANTI-JNE=021800002643519
133455-PUTRIEKAFANTIKA-JNE=021800003214219
133455-PUTRIEKAFANTIKA-JNE=021800003214219
133456-FITRI PUSPITASARI-JNE=021800002773719
133461-JUMRIANI-JNE=021800003194619
133462-LUKY BELA MULTINA-JNE=021800003210619
133467-SEPTIANI WULANDARI-JNE=021800003220419
133468-RAHMAT-JNE=021800003212419
133469-SARIDAH-JNE=021800003203519
133470-LISTIANY BACHTIAR-JNE=021800003168819
133470-LISTIANY BACHTIAR-JNE=021800003168819
133470-LISTIANY BACHTIAR-JNE=021800003168819
133472-MENTARI HANDAYANI-JNE=021800003242819
133479-WINA-JNE=021800003180219
133481-MUHAMMAD DAVID-JNE=021800003268719
133481-MUHAMMAD DAVID-JNE=021800003268719
133491-INTAN SARI-JNE=021800003218819
133496-MAMAH BIAN-JNE=021800003286519
133496-MAMAH BIAN-JNE=021800003286519
133498-BPK JUNI RAMA-JNE=021800002948719
133505-SURINI-JNE=021800003221319
133512-OSA-JNE=021800003225919
133517-DIANA-JNE=021800003173119
133520-SANTI SUSANTI-JNE=021800003238419
133522-ASIH-JNE=021800002794219
133529-YANA JOHAN-JNE=021800003189319
133529-YANA JOHAN-JNE=021800003189319
133530-NICKMATUS-JNE=021800003162419
133531-MIA SUSANTI-JNE=021800003332919
133531-MIA SUSANTI-JNE=021800003332919
133534-NIHAYAHTIN NS-JNE=021800003211519
133541-FIRDAWATI-JNE=021800003176819
133542-WINA-JNE=021800003239319
133542-WINA-JNE=021800003239319
133544-BAPAK NURDIN-JNE=021800002280319
133550-RIZKA REZITA-JNE=021800003241919
133551-KARTIKA ENOK-JNE=021800003164219
133552-INTAN-JNE=021800002358019
133553-TRISANAH-JNE=021800003236619
133554-EUIS NOPI-JNE=021800003207119
133558-TUTI TRI-JNE=021800003247319
133559-ANIQ-JNT=888089201713
133561-AI WINDA-JNE=021800003285619
133561-AI WINDA-JNE=021800003285619
133562-SUSILOWATI/TEJO-JNE=021800003303419
133562-SUSILOWATI/TEJO-JNE=021800003303419
133563-ARNA-JNE=021800003169719
133563-ARNA-JNE=021800003169719
133564-LAILIL SIYAM-JNE=021800003240019
133565-MUTMAINAH-JNT=888089201712
133568-NUR OKTAVIANI-JNE=021800003226819
133569-NURUL LAELIA-JNT=888089201714
133572-WINA-JNE=021800002392819
133572-WINA-JNE=021800002392819
133575-TIA-JNT=888089201715
133577-NDAH/JONI-JNE=021800001852319
133578-WARSIH SUKAESIH-JNE=021800002382019
133580-SRI RAHAYU-JNE=021800003259819
133581-HANI MAE-JNE=021800003328519
133582-NITA/BETET-JNE=021800003219719
133584-IBU SUKMA-JNE=021800002075219
133586-KIA-JNE=021800003325819
133589-LENI SUNTINI-JNE=021800003183919
133591-ENDIK DWI WAHYUDI-JNE=021800003172219
133594-IBU DITA-JNT=888089201716
133600-CRISTINE T-JNE=021800003196419
133602-SHOHIHATUL AWALIYAH-JNE=021800003310519
133603-DEWI HERAWATI-JNE=021800002959319
133603-DEWI HERAWATI-JNE=021800002959319
133609-SITI FATIMAH-JNE=021800003334719
133609-SITI FATIMAH-JNE=021800003334719
133611-SRI RAHAYU-JNE=021800001999719
133613-HANI MAE-JNE=021800003187519
133616-ANNI NOVITA-JNE=021800003159919
133617-NANING WIDIYANI-JNE=021800003271219
133619-NURMIATI BATUBARA-JNE=021800003244619
133624-MBAK DHITA-JNE=021800003182019
133631-SRI MULYANINGSIH-JNE=021800003171319
133633-KURNIA-JNE=021800003204419
133638-MAMA FADLI-JNE=021800003165119
133641-ROHANA-JNE=021800003167919
133641-ROHANA-JNE=021800003167919
133644-IBU SISKA-JNT=888089201717
133648-LATIFAH-JNE=021800003261419
133648-LATIFAH-JNE=021800003261419
133657-NINA ANGGRAENI-JNT=888089201832
133658-SITI JUBAEDAH-JNE=021800003333819
133660-NUR AFIFAH-JNE=021800002426819
133662-SRI RAHAYU-JNE=021800003287419
133663-JUMRIANI-JNE=021800003193719
133664-NUR SYAMSIYAH-JNE=021800003250719
133665-IMAH KARDI-JNE=021800003178619
133666-MAYA BIN TAMIN-JNE=021800003330119
133670-NURHAINI MAMA-JNE=021800003179519
133670-NURHAINI MAMA-JNE=021800003179519
133678-MITHA KENZIO-JNE=021800003175919